Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaSamodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
 
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Adres jednostki - 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
Tel. centrala  -  13 432 02 22
Fax   - 13 432 30 82
Strona: www.999krosno.pl
Adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor - lek. med. Andrzej Jurczak


Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki  zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr  14, poz. 89 ze zm.).
Jednostka powołana została w dniu 18 grudnia 1998 r., a jej siedziba znajduje się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45.
Organem założycielskim Pogotowia jest Powiat Krośnieński, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.
Obszar działania Pogotowia Ratunkowego obejmuje miasto Krosno oraz gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka.
Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie należy:
-  udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu stanowiącemu stan zagrożenia życia przez zespoływyjazdowe S i P Państwowego Ratownictwa Medycznego,
-  dokonywanie  przewozu chorych przez zespoły  transportu medycznego na zlecenie lekarzy  POZ w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00,
-  dokonywanie przewozu chorych w sytuacjach, kiedy stan pacjenta wymaga transportu pod opieką zespołu medycznego SPPR na zasadach określonych    przepisami,
-  organizowanie doraźnej pomocy w razie  klęsk żywiołowych, katastrof i innych sytuacji masowych zagrożeń,
-  udzielanie ambulatoryjnej doraźnej pomocy stomatologicznej:  
Od 1 sierpnia 2016 r. ambulatorium stomatologiczne zostaje przeniesione do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie ul. Korczyńska 57.
 
UWAGA !
Informujemy, że  świadczenia  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców  miasta Krosna oraz powiatu krośnieńskiego zabezpiecza:-  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
    Punkt przyjęć pacjentów zlokalizowany jest w siedzibie Szpitala
    Krosno, ul. Korczyńska 57,  tel. 13 43 78 564
    oraz
-   NZOZ  VIVA  Dukla,  tel. 13 43 31 702


INNE  USŁUGI SPPR   
Transport sanitarny – płatny
W ramach działań w zakresie transportu sanitarnego Pogotowie  Ratunkowe realizuje również  transporty odpłatne na zlecenie pacjentów. Pacjenci pragnący skorzystać z usług w tym zakresie proszeni są o kontakt z Dyspozytorem Medycznym Pogotowia tel. 13 432 02 22 celem uzyskania informacji o możliwości realizacji i kosztach danego transportu.  

W stanach zagrożenia zdrowia i życia

DZWOŃ -   999 lub 112

W zdarzeniach, w których dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, procedura zgłoszenia powinna być następująca:
• osoba wzywająca łączy się bezpłatnie z telefonu stacjonarnego z numerem alarmowym 999 lub z komórkowego na 112  co powoduje skierowanie połączenia do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej, gdzie wzywający powinien w miarę dokładnie odpowiedzieć na pytania zadawane przez dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.
Istotnym jest zachowanie spokoju w momencie przekazywania informacji o zdarzeniu
• osoba wzywająca pomocy powinna pozostać na miejscu zdarzenia do momentu przybycia  zespołu Ratownictwa Medycznego, a następnie poinformować  o sytuacji, podjętych działaniach z zakresu pomocy przedlekarskiej oraz  wykonywać polecenia członków zespołu ratunkowego.

Informujemy, że świadczenia w zakresie: ambulatoryjnej doraźnej pomocy stomatologicznej realizowane dotychczas w Gabinecie Stomatologicznym w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ul. Grodzka 45 zostaną z dniem 1 sierpnia br. o godzinie 7:00 zakończone zgodnie z podpisaną umową z NFZ Rzeszowie.
Nowym realizatorem umowy na w/w świadczenia będzie od dnia 1 sierpnia br. od godziny 19:00 (poniedziałek) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w siedzibie Szpitala przy ulicy Korczyńskiej 57.
Gabinet Stomatologiczny będzie czynny jak dotychczas tj. w dni powszednie od godz. 19.00 do godz. 7.00 w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner