Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufania1. Potencjał ludzki
2. Rynek pracy i bezrobocie
3. Bezpieczeństwo publiczne

1. Potencjał ludzki

Na 30 czerwca 2013 r. liczba ludności powiatu krośnieńskiego wynosiła 111 863 osób, w tym 54 885 mężczyzn i 56 978 kobiet. Wg danych z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w porównaniu do roku 2012 liczba ludności wzrosła o 5 osób.

2. Rynek pracy i bezrobocie

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel. 13 43 617 19
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jako jednostka organizacyjna Powiatu Krośnieńskiego. Obszarem swojego działania obejmuje powiat krośnieński oraz gminę Krosno wykonując zadania powiatu.
Przy realizacji zadań PUP współdziała z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacjami związków zawodowych, pracodawców, bezrobotnych, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia oraz innymi organizacjami statutowo zajmującymi się problemami rynku pracy.
Aktualne informacje o rynku pracy i bezrobociu można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. www.pupkrosno.info

3. Bezpieczeństwo publiczne

Komenda Miejska Policji w Krośnie
Krosno, ul. Lwowska 28

Telefony:
Pogotowie policji: 997
Centrala: 13-4329900
Oficer dyżurny: 13-4329310
Fax: 13-4329319
Sekretariat komendanta: 13-4329305
Fax: 13-4320350
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komendant Miejski Policji w Krośnie jest organem Policji, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 
Swoje zadania komendant miejski wykonuje przy pomocy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komisariatów Policji w Dukli, Jedliczu i Rymanowie oraz Posterunku Policji w Korczynie. Posterunki Policji funkcjonują również w strukturach wszystkich trzech komisariatów. I tak Komendantowi Komisariatu Policji w Dukli podlega Posterunek w Chorkówce, Komendantowi Komisariatu Policji w Jedliczu - posterunek w Bratkówce, a Komendantowi Komisariatu Policji w Rymanowie - posterunki w Iwoniczu-Zdroju i Miejscu Piastowym.
Szczegółowe informacje o strukturze organizacyjnej, danych teadresowych i bieżących wydarzeniach, zawarte są pod poniższym linkiem: KMP Krosno

Siły Straży Pożarnej to przede wszystkim około 4214 członków w 97 Ochotniczych Strażach Pożarnych. Liczba czynnych członków 3.569 – w tym 119 kobiet, członków wspierających 190 osób, honorowych 455. Występuje 9 kobiecych drużyn pożarniczych i 70 młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie pracuje 119 strażaków. Na wyposażeniu jednostki znajduje się 18 samochodów pożarniczych, w tym m.in. 6 samochów gaśniczych, a także pojazdy specjalistyczne: ratownictwo drogowe, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, podnośnik hydrauliczny (wysięg 30 m), drabina mechaniczna (wysięg 37 m).


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W oparciu o porozumienie zawarte w dniu 7 lutego 2008 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna i Starostą Krośnieńskim utworzono wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Komisja powołana została w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner