Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi w trakcie wykonywania nawierzchni jezdni, w dniach od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2017 r.  wyłączane z ruchu będą sukcesywnie odcinki drogi powiatowej od miejscowości Niżna Łąka do skrzyżowania z drogą krajową DK 19 w  Zboiskach.

Dnia 10 lipca o godzinie 10:30 na łonie przyrody, w Przybówieckim lesie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji ofiar epidemii cholery pochowanych w granicach wsi Przybówka na styku granic Lubli, Widacza i Niepli. 14 lat temu miejsce to zlokalizował wieloletni sołtys tej miejscowości Tadeusz Stefanik.
Wspólnie z Radą Sołecką w ramach środków własnych urządził w lesie ten cmentarz (ogrodzenie, droga dojazdowa i tablica pamiątkowa z napisem „Chwała pamięci ofiarom epidemii cholery, z lat 1855 – 1883 – potomkowie z Przybówki”).
Pierwszą Eucharystię  z poświęceniem tego cmentarza odprawił 11 lipca 2004r. ks. Krzysztof Mielec – pierwszy proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Przybówce.
W tym roku trzeci raz mieszkańcy wsi zgromadzili się na modlitwie. Mszę Świętą odprawił drugi proboszcz Przybówki ks. Grzegorz Wojnar. Na zaproszenie księdza proboszcza w Mszy Św. uczestniczył starosta krośnieński Jan Juszczak i honorowy obywatel Przybówki oraz Gminy Wojaszówka Stanisław Pomprowicz z Krosna.
Piękną homilię wygłosił ks. Grzegorz Wojnar nawiązując w swojej wypowiedzi do pamięci za zmarłych, pochowanych w tym lesie. Było ich około 180 osób. Cmentarze choleryczne zlokalizowane były z dala od wsi w mrocznych miejscach zarośniętych drzewami i krzakami. Cholera w XIX w. dziesiątkowała wsie i miasta ówczesnej Europy. Pierwszy atak epidemii cholery na terenie ówczesnej Galicji miał miejsce w lecie 1831 r. i zebrał straszliwe żniwo. W Przybówce wg źródeł historycznych epidemia cholery nastąpiła w latach 1843, 1849, 1855, 1883.
Ks. Grzegorz zakończył homilię słowami: „Dziś modlimy się do tych, którzy żyli przed nami, ale już odeszli do wieczności i swój egzamin życiowy zdali przed Bogiem pozytywnie. Dziś oni patrzą na nas z nieba i cieszą się, gdy postępujemy dobrze, gdy idziemy ich śladami. Bo tak jak oni dążyli do świętości, tak i naszym zadaniem jest być świętymi”.
Po Mszy świętej odbyły się modlitwy za zmarłych na cholerę, pochowanych w tym lesie.
Na zakończenie wierni odśpiewali hymn „Boże coś Polskę”. W Eucharystii uczestniczyło ok 100 osób.

 

Krystyna Chmura

 

W dniu 21 lipca 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się  Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Radni Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie przyjęli apel w sprawie zmiany kwalifikacji stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Temat zreferował na ostatniej nadzwyczajnej sesji (17.07) wicestarosta Adolf Kasprzyk.

15 lipca br. w Niżnej Łące rozegrany został VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn z terenu powiatu krośnieńskiego, ostatecznie w dniu zawodów stawiło się 6 drużyn.

Powiat Krośnieński planuje modernizację  Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizację otaczającego budynek zabytkowego Parku.
Wniosek Powiatu Krośnieńskiego znalazł się na wysokiej pozycji na liście rankingowej uzyskując 87 punktów. Dzięki temu otrzyma na realizację zadania 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości zadania. Konkurencja była nie mała, ponieważ aplikowało ponad stu wnioskodawców na łączną kwotę znacznie przekraczającą środki przeznaczone na dofinansowanie.
Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzano kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga także park.

 

LO Jedlicze Park


Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.
Zakres prac  obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły wraz z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnętrznego oświetlenia i monitoringu terenu parku oraz wykonanie i remont alejek spacerowych.
Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.

Radni Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie wyrazili zgodę na powierzenie Gminie Wojaszówka zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń – Sporne na odcinku 2,414 m.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił na ostatniej nadzwyczajnej sesji (17.07) urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.

W dniu 17 lipca 2017 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się  Nadzwyczajna XXX sesja Rady Powiatu  Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 3 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner