Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 7.09 wręczono podziękowania dla jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego za zabezpieczanie trasy przejazdu II etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Pamiątkowe statuetki wraz z podziękowania dla 18 przedstawicieli jednostek OSP wręczyli Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz Zastępcy Przewodniczącego ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Wojciech Jarząb i Lucjan Fejkiel.

- Druhowie to są ludzie, którzy nie mają za swoją działalność wynagrodzenia. To są wolontariusze, którzy wiedzą, że jest taka potrzeba i pomagają. Żadna poważniejsza impreza sportowa nie mogłaby się odbyć bez ich pomocy i zaangażowania – powiedział T. Majchrowicz podczas wręczania statuetek. Przypomniał krótko historię wyścigu, który funkcjonuje od blisko 30 lat. - Jest to po  Tour de Pologne największy wyścig w Polsce, który daje szanse polskim ekipom. Ten wyścig upodobał sobie nasze malownicze tereny. Jednak bez pomocy Państwa – władz miasta, gmin i powiatu, bez pomocy druhów OSP ta impreza nie byłaby możliwa do zrealizowania – podkreślił.

Słowa podziękowania za umożliwienie zorganizowania spotkania oraz przychylność przy organizacji imprezy przekazał również na ręce przewodniczącego rady Powiatu Kazimierza Gładysza i starosty Jana Juszczaka, przekazując publikację prof. Andrzeja Nowaka pt. „Niepodległa”.

Następnie radni przyjęli uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie i Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.  Sprawozdania przedstawili dyrektorzy tych jednostek, Joanna Jarosz i Andrzej Jurczak.

W dalszej części obrad przyjęto kolejne uchwały m.in. w sprawach:

  • Zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kwot na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w powiecie krośnieńskim. Od 1 czerwca br. zwiększa się wysokość zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej z kwoty 660 zł miesięcznie do kwoty 694 zł. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kwoty 860 zł do kwoty 905 zł miesięcznie. Zwiększono kwoty także na bieżące naprawy i remonty, wyposażenie placówki oraz świadczenia opieki zdrowotnej;
  • Podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Od 1 września 2018 r. zwiększono wysokość wynagrodzeń dla rodziny zastępczej zawodowej do wysokości 2 200 zł brutto miesięcznie, dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego do wysokości 2800 zł brutto miesięcznie, dla rodzin specjalistycznych do wysokości 2200 zł brutto miesięcznie;
  • Zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego. Projekt uchwały ma na celu m.in. dostosowanie przepisów Statutu do przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, m.in. wprowadzono regulacje dotyczące głosowań, transmisji i utrwalania obrad, zasad funkcjonowania nowej Komisji – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nowego instrumentu prawnego. Zawiera również zmiany porządkujące i usprawniające tryb pracy Rady i Komisji;
  • Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie powiatu krośnieńskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w wysokości 500 tys. zł;
  • Powierzenia gminie Wojaszówka prowadzenia zadań publicznych polegających na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi. Gmina zamierza zrealizować zadania inwestycyjne na drogach Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń oraz Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka, zlokalizowanych na terenie gminy Wojaszówka, które finansowane będą w głównej części w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Celem przedsięwzięcia jest budowa chodników.
patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner