Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW związku z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kopytowej zaprasza dzieci i młodzież z powiatu krośnieńskiego do udziału w konkursie plastycznym pt: "Niepodległa w polskie serca wpisana".
Konkurs jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu; "Czas Niepodległej”.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej.  Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Krośnieńskiego. (Opiekun konkursu – P. Bożena Pęcak, P. Agnieszka Brzozowska,  P. Ewa Bal (Fundator nagród – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej).       
2. Cel konkursu:
• Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania ich talentu artystycznego poprzez subiektywną interpretację plastyczną tematu: "Niepodległa w polskie serca wpisana”.
• Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny, zainteresowanie dziejami narodu. docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków w walce o niepodległość i suwerenność Polski, ożywienie uczuć patriotycznych.
• Rozwijanie wyobraźni, pogłębianie umiejętności kreatywnego myślenia plastycznego oraz wyzwalanie radości ,,tworzenia”.
• Pogłębianie wiedzy historycznej, zaprezentowanie własnych  wyobrażeń o wydarzeniach związanych z Niepodległą Polską.
• Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
• Stworzenie możliwości konfrontacji osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuk plastycznych, wymiana doświadczeń twórczych.
• Uwrażliwianie na sztukę, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania  piękna w codziennym życiu.
3. Zasady Konkursu:
Konkurs adresowany jest do jest dla uczniów klas IV – VIII, III gimnazjum oraz uczniów  klas ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu krośnieńskiego.
Prace będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych :
• kategoria I – klasy IV- VI
• kategoria II – klasy VII – III gimnazjum
• kategoria III – klasy ponadgimnazjalne
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do wydarzeń historycznych, związanych z walką Polaków o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
4. Praca powinna być wykonana, w dowolnej technice i formacie (np. rzeźba, malarstwo, collage, graffiti…).
Na odwrocie należy umieścić:  tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, klasę, imię  i nazwisko opiekuna konkursu, nr telefonu szkoły/ opiekuna. Na odwrocie należy ponadto umieścić oświadczenie uczestnika konkursu, rodzica oraz klauzulę informacyjną przy konkursach, zawodach międzyszkolnych.
5. Uczestnik konkursu wypełnia oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich innych osób i jest w pełni dziełem jego autorstwa. Rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym, zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych, publikowanie pracy dziecka w materiałach promocyjnych, prezentacjach pokonkursowych oraz w innych formach utrwaleń (załącznik nr 1).
Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 28 IX 2018 r. do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej (do sekretariatu szkoły lub do P. Bożeny Pęcak opiekuna konkursu). Prace dostarczone po tym terminie oraz prace bez załączonych oświadczeń i klauzuli informacyjnej nie będą oceniane w konkursie.
8. Powołane przez opiekuna jury konkursu wybierze najciekawsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni.
Kryteria oceny:
• pomysłowość,
• estetyka,
• ogólne wrażenie artystyczne,
• umiejętność wyrażania przez dowolną technikę plastyczną historii Polski oraz  wyobrażeń, związanych z walką Polaków o niepodległość i suwerenność Ojczyzny.
• umiejętność wyrażania przez sztukę piękna Ojczystej Ziemi.
9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz podsumowanie przedsięwzięć związanych z Jubileuszem 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, organizowanych przez naszą placówkę nastąpi 14 X 2018 r. podczas imprezy plenerowej przy Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej.
Autorzy nagrodzonych prac i opiekunowie zostaną poinformowani o uczestnictwie w uroczystości w terminie wcześniejszym.
10. Opiekunowie konkursu przewidują zorganizowanie wystawy prac konkursowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej.    
Powyższy regulamin konkursu znajduje się pod adresem www.kopytowa.pl.

 

Załącznik do pobrania.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner