Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do Rady Powiatu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem szczegółowo przedstawiła sekretarz Zdzisława Żywiec, przypominając, iż ze względu na to, że zmieniła się liczba mieszkańców i liczba mandatów przysługujących w poszczególnych okręgach oraz nastąpiła zmiana granic gminy Jaśliska w 2017 r. na skutek włączenia do gminy sołectwa Moszczaniec, należało uchwałę uaktualnić.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu, dokonano podziału obszaru powiatu krośnieńskiego na następujące okręgi wyborcze:
• Okręg Wyborczy nr 1, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Chorkówka;
• Okręg Wyborczy nr 2, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący gminę Dukla i gminę Jaśliska;
• Okręg Wyborczy nr 3, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący gminę Iwonicz – Zdrój i gminę Rymanów ;
• Okręg Wyborczy nr 4, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Jedlicze;
• Okręg Wyborczy Nr 5, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący gminę Korczyna i gminę Wojaszówka;
• Okręg Wyborczy nr 6, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący gminę Miejsce Piastowe i gminę Krościenko Wyżne.
Przy ustaleniu podziału uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gmin na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze. Liczba radnych wybieranych do rady powiatu w wyborach w roku 2018 ustalona została Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 19/18 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego i wynosi 23 radnych.
Projekt uchwały przedłożono do konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie, który negatywnie ustosunkował się do przedłożonego projektu, argumentując, że gmina Miejsce Piastowe powinna zostać samodzielnym okręgiem wyborczym. Zarząd Powiatu nie zgadza się ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego, gdyż nie znajduje ono oparcia w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z którymi podział powiatu na okręgi jest stały od 2002 r. i nie zachodzą przesłanki do zmiany granic okręgu nr 6 – obejmującego gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne.
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania Radom Gmin, w których następuje łączenie w jeden okręg wyborczy. Siedem z nich wydało pozytywną opinię, tylko gmina Rymanów negatywnie zaopiniowała projekt, uważając iż jako największa gmina w powiecie powinna stanowić samodzielny okręg wyborczy.
Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner