Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaLogo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska -  Słowacja

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”. Projekt realizowany był od października 2016 roku.
Liderem projektu był Powiat Krośnieński, a partnerem ze strony słowackiej Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa. Wartość całkowita projektu wynosi około 5 600 000 euro z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości.

Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno.
Uroczyste zakończenie podsumowujące realizacje projektu połączone z otwarciem nowo wyremontowanych odcinków dróg odbyło się 23 maja br. Po stronie słowackiej w miejscowości Staskovce w obecności przedstawicieli obydwu partnerów po wysłuchaniu hymnów państwowych Słowacji i Polski przecięto symboliczną wstęgę na jednym z dwóch przebudowanych mostów. Dzięki udziałowi w projekcie na Słowacji zostało wyremontowanych blisko 9 km dróg, na dwóch odcinkach położono nową warstwę ścieralną. Za ciepłe przyjęcie i realizację wspólnego projektu słowa podziękowania w imieniu własnym i polskiej delegacji przekazał starosta krośnieński Jan Juszczak, przypominając że pierwsza koncepcja podjęcia wspólnych działań zrodziła się jeszcze w 2014 roku. –Na pozór nieważne spotkanie przed laty zaowocowało późniejszymi konkretnymi działaniami na odpowiednim szczeblu. Efekty widzimy dzisiaj. Po Waszej stronie piękna droga dojazdowa z obiektem, który robi pozytywne wrażenie i pokazuje, że środki, które są niekiedy trudne do pozyskania, bo walczy o nie wielu partnerów samorządowych, są dobrze przez nas wykorzystane. Świadczy to o tym, że wiedzieliśmy co chcemy robić i widzieliśmy potrzebę zrealizowania tego zadania. Stoimy dzisiaj na tym symbolicznym moście, który nas łączy i reprezentujemy naszych mieszkańców. Cieszymy się, że możemy zakończyć to zadanie z perspektywą na przyszłość. Jest to potwierdzenie dobrej współpracy, porozumienia, które na pewno będziemy kontynuować w innych zakresach.
Kolejna odsłona miała miejsce na drodze powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska, która została przebudowana na odcinku 6,293 km. Z udziałem zaproszonych gości ze Słowacji i Polski symbolicznie otwarto odcinek drogi, na którym prace zakończono w roku ubiegłym. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych. Przebudowany odcinek drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu, zarówno kołowego jak i pieszego.
Ostatnim punktem spotkania była konferencja, której celem było podsumowanie realizacji projektu z udziałem zaproszonych gości m.in : posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy, a zarazem przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Barbary Kality reprezentującej Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, BogdanaTarnawskiego dyrektora GDDKiA w Rzeszowie, Pauliny Walskiej przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie, radnych powiatu z przewodniczącym Rady Kazimierzem Gładyszem, zarząd powiatu ze Starostą Janem Juszczakiem, burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara, nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla Zbigniewa Żywca i prezesa Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Andrzeja Zygara. Stronę słowacką reprezentowali m.in.: Martin Jakubov podpredseda Samosprawnego Kraju Preszovskiego, Peter Kocisko dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego w Preszovie i jego zastępca Jozef Havrila, Milan Cocula riaditel oblasti Svidnik.
Podczas spotkania prezentacje związane z realizacją i przebiegiem projektu zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej przedstawili partnerzy projektu. Kolejne wystąpienia były związane z transgranicznością na obszarze polsko – słowackim. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, podzielił się swoimi doświadczeniami i opowiedział o współpracy regionalnej na przestrzeni 25 lat funkcjonowania stowarzyszenia. Na zakończenie starosta Jan Juszczak przypomniał historię współpracy Powiatu Krośnieńskiego z przygranicznymi rejonami słowackimi, zarówno urzędami, jednostkami kultury i stowarzyszeniami, od początku istnienia samorządu do chwili obecnej w różnych dziedzinach życia: inwestycji, turystyki, gospodarki i kultury.
Dzięki realizacji wspólnego projektu użytkownicy wyremontowanych odcinków dróg mają łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie na obszarze transgranicznym po obu stronach granicy.
Partnerzy, usatysfakcjonowani efektami projektu, przekazali sobie podziękowania za owocną współpracę. Wyrazili także chęć dalszego współdziałania przy realizacji kolejnych projektów.

 Galeria zawiera 26 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner