Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 6.04 w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym radni negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu krośnieńskiego polegającą na włączeniu części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne i w gminie Miejsce Piastowe do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła sekretarz powiatu Zdzisława Żywiec. - W dniu 23 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno w sposób polegający na włączeniu do terytorium Gminy Miasto Krosno części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne oraz gminie Miejsce Piastowe - część obrębu ewidencyjnego Targowiska i część obrębu ewidencyjnego Łężany.

Przed wyrażeniem opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego odbyły się konsultacje z mieszkańcami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się przeciw włączeniu terenów gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do Krosna.

O zmianie granic Gminy Miasto Krosno zdecyduje ostatecznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, po przedłożeniu wniosku przez Radę Miasta Krosna wraz z wymaganymi dokumentami, w tym opinią Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 Zanim radni przegłosowali uchwałę obecni na sesji wójtowie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe zabrali głos w przedmiotowej sprawie.
Jan Omachel wójt gminy Krościenko Wyżne przedstawił historię spornego terenu.
- Zmiana granic ma dotyczyć lotniska „Iwonicz”, które w 37 ha leży w gminie Miejsce Piastowe i 102 ha w gminie Krościenko Wyżne, dotyczy także terenu 10 ha działek prywatnych które znajdują się w terenie Krościenka Wyżnego i odgradzają teren lotniska od granicy administracyjnej miasta Krosna.
W listopadzie 2016 r. Bank Spółdzielczy wykupił prawo użytkowania wieczystego tego lotniska i w styczniu 2017 r. ogłosił sprzedaż lotniska w całości. Dopiero od tego czasu gminy mogły zacząć działać. Po otrzymaniu tej wiadomości wspólnie z wójtem Markiem Klarą podjęliśmy inicjatywę i zaproponowaliśmy na spotkaniu u Prezydenta Miasta Krosna, żeby porozmawiać o przyszłości i wspólnie zagospodarować lotnisko. Wcześniej nie byliśmy stroną w żadnym postępowaniu, nie byliśmy właścicielem, ani też użytkownikiem wieczystym. Z wójtem M. Klarą jesteśmy otwarci na współpracę i zagospodarowanie tego terenu – podkreślił wójt Jan Omachel.
W podobnym tonie wypowiedział się wójt gminy Miejsce Piastowe Marek Klara - Zarówno gmina Krościenko Wyżne jak i gmina Miejsce Piastowe widziały możliwość współpracy z miastem Krosnem, aby ten teren wspólnie zagospodarować z korzyścią dla trzech gmin, dla powiatu i dla regionu.
Wójtowie zwrócili się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały negatywnie opiniującej zmianę granic powiatu.
Po wysłuchaniu informacji rozpoczęła się dyskusja, radni w swoich wypowiedziach zdecydowanie opowiedzieli się przeciw poszerzeniu granic Krosna, nie są natomiast przeciwni rozwojowi tego obszaru. Poszerzenie granic administracyjnych Krosna nie jest warunkiem koniecznym do inwestowania na tym terenie. Ze zrozumieniem podeszli do kwestii rozwojowych tego obszaru, dla dobra lokalnych społeczności i całego regionu.
Dwukrotnie nad tym bardzo ważnym, wzbudzającym wiele emocji tematem, pochyliła się Komisja Rozwoju i Promocji, która poparła projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący negatywnej opinii w sprawie zmiany granic powiatu.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego została przyjęta jednomyślnie.

Galeria zawiera 3 zdjęcia, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner