Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, II piętro sala posiedzeń, odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Wystąpienie Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za 2017 rok,
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2017 oraz przedstawienie planu działania na 2018 rok.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego,
b) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku,
c) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia WTZ lub jego dodatkowe doposażenie w 2018 roku,
d) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
e) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner