Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 16 lutego br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2017 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił komendant Leszek Buryła.

 

Komendant Policji w Krośnie Leszek Buryła przedstawia w formie prezentacji informację na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie

 

Do priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne w roku sprawozdawczym zaliczyć należy: zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem, zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych – ogółem zabezpieczono 45 imprez masowych o charakterze sportowym, odnotowano jeden eksces o charakterze chuligańskim. Do zabezpieczeń imprez masowych zaangażowanych było 1046 policjantów. Czas reakcji za zgłoszenia, który aktualnie w minutach wynosi w terenie miejskim 9,42, a w terenie wiejskim 15,13. Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Do wytrzeźwienia zatrzymano łącznie 875 osób. Roczne koszty badań lekarskich, którym poddawana jest każda osoba zatrzymana wyniosły 138 700 zł.
W ubiegłym roku przeprowadzono 2213 interwencji domowych. W 630 stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę „Niebieskiej karty”.
Krośnieńska policja realizowała szereg programów profilaktycznych m.in. „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Stop Patologiom – Razem Bezpieczniej”, „Ostrożnie – Pies” czy „Akcja Zima. Ponadto policja dba o utrzymanie wysokiej społecznej oceny swojej pracy i poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez udział przedstawicieli policji w spotkaniach środowiskowych, profilaktykę na rzecz nieletnich oraz utrzymywanie dyżurów w Punktach Przyjęć Dzielnicowych zlokalizowanych na terenie krośnieńskich osiedli oraz gmin, zwiększenie liczby i widoczności patroli policyjnych w miejscach publicznych, Krajowa Mapa zagrożeń, która pozwala Policji na przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń, a mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję. Jak wynika z przedstawionej informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 35 wypadkach drogowych, śmierć poniosło 12 osób, a 35 zostało rannych. W porównaniu z rokiem 2016 liczba wypadków i rannych zmniejszyła się, natomiast wzrosła liczba zabitych i kolizji. W ramach codziennej służby ujawniono 11 567 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach. Ogółem zatrzymano 291 praw jazdy (51 za jazdę pod wpływem alkoholu i 194 za przekroczenie dozwolonej prędkości). W roku ubiegłym stwierdzono ogółem 915 przestępstw kryminalnych, z czego wykryto 542. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono64 przestępstwa, a wszczęto 47. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii przestępstw wyniósł 92,2%. Wzrosła liczba przestępstw gospodarczych, których wykryto 6974.

 

Komendant PSP w  Krośnie Mariusz Bieńczak przedstawia w formie prezentacji informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie

 

Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim, omawiając szczegółowo zadania i ogólne założenia w funkcjonowaniu komendy. W roku ubiegłym na terenie powiatu krośnieńskiego zaistniało ogółem 2195 zdarzeń, w tym 710 pożarów, 1373 miejscowych zagrożeń i 112 fałszywych alarmów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminach Jedlicze i Rymanów. Z kolei najwięcej pożarów miało miejsce w gminach Chorkówka i Jedlicze, miejscowych zagrożeń w gminach Dukla i Rymanów, alarmów fałszywych w gminach Rymanów i Miejsce Piastowe.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zaangażowane w bardzo dużą liczbę działań przy gaszeniu pożarów nieużytków rolnych i suchych traw, których łącznie zaistniało 803. Największe nasilenie miało miejsce w okresie marca i kwietnia. Jak wynika ze sprawozdania rok 2017 był rekordowym pod względem ilości zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz drugim co do ilości działań w zakresie likwidacji owadów błonkoskrzydłych.
Komenda Miejska PSP w Krośnie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego orz Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP organizuje szkolenia dla strażaków OSP z terenu miasta Krosna i powiatu Krośnieńskiego. Ponadto strażacy prowadzą działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. poprzez organizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, akcję poboru krwi pod nazwą „Ratujemy – Dajemy”, kampanie społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność”.

 

Prezes OSP Jan Kilar czyta przy mównicy sprawozdanie z działalności Zarządu OSP


Mówiąc o bezpieczeństwie nie można pominąć działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Związku OSP w Krośnie przedstawił prezes Jan Kilar. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 96 jednostek OSP. Ilość jednostek w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: Chorkówka – 15, Dukla- 14, Iwonicz- Zdrój – 4, Jaśliska – 2, Jedlicze – 12, Korczyna – 7, Krościenko Wyżne- 2, Miejsce Piastowe- 8, Rymanów – 18, Wojaszówka – 11. Z tej liczby 19 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W szeregach jednostek OSP zrzeszonych jest 3735 czynnych strażaków, 397 honorowych i 299 wspierających członków. Na koniec roku 2016 liczba druhów wynosiła 4361, w tym 368 kobiet. W młodzieżowych drużynach zrzeszonych jest 712 członków, w tym 227 dziewcząt i 485 chłopców. Przy jednostkach OSP działają orkiestry dęte, które uświetniają uroczystości państwowe, strażackie i kościelne. Zarząd Oddziału Powiatowego organizuje co roku ogólnopolski konkurs plastyczny oraz powiatowe eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej.
Prelegenci złożyli podziękowania dla Zarządu i Rady Powiatu za zrozumienie i wsparcie finansowe różnych przedsięwzięć i zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostek.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner