Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPrzy jednym głosie przeciwnym Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Projekt uchwały budżetowej na ostatniej sesji (28.12) przedstawił starosta Jan Juszczak.

 

sesja starosta

 

Dochody na 2018 r. zaplanowano w wysokości 72 846 171 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące w wysokości 69 159 897 zł, w tym dochody z budżetu UE, które wynoszą 839 914 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 686 274 zł, w tym dochody z budżetu UE stanowiące kwotę 3 642 574 zł. Dochody te są niższe w porównaniu do dochodów z 2017 r. o 18 360 559 zł.
Głównymi źródłami dochodów będą:
•    udział  powiatu w wpływach z podatku PIT – 16 266 595 zł;
•    subwencja ogólna – 34 277 417 zł;
•    dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 9 047 647 zł;
•    dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 551 240 zł;
•    dochody własne powiatu przysługujące na powstanie odrębnych ustaw – szacowana kwota 65 196 084 zł;
•    dochody z UE – 830 914 zł.
 Źródłami dochodów majątkowych w 2018 r. będą:
•    dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 43 tys. 700 zł;
•    dotacje z budżetu UE – 3 642 570 zł.
Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 75 496 091 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 64 704 228 zł, w tym środki z budżetu UE stanowią 889 713 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 791 863 zł, w tym z budżetu UE 3 612 829 zł. W porównaniu do roku 2017 wydatki zaplanowane na przyszły rok są niższe o 19 898 851 zł.
Deficyt wynosi 2 649 920 zł, co stanowi 3,6% planowanych dochodów. -Jednym z obligatoryjnych warunków przy planowaniu budżetu przez samorząd jest różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W przypadku budżetu Powiatu Krośnieńskiego ta różnica wychodzi in plus na kwotę 4 455 669 zł – zaznaczył starosta.
Rozchody zaplanowano w wysokości 4 350 080 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przychody zaplanowano na kwotę 7 mln zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu i spłatę planowanych kredytów.
Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco: Oświata i Wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 28 524 885 zł; Transport i łączność – 11 246 669 zł; Administracja publiczna – 11 408 318 zł; Pomoc społeczna – 10 601 031 zł. Te działy stanowią największy procentowy udział w budżecie na przyszły rok.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią 14 % wydatków budżetowych. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji starosta wymienił  m.in. przebudowę drogi Iskrzynia – Haczów w 50 % zadanie finansowane z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej; przebudowa drogi Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki, zadanie zaplanowane do realizacji jednak wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zarząd stanął na stanowisku, aby  zabezpieczoną kwotę wzmocnić środkami z samorządów gminnych i przeznaczyć na realizację innych inwestycji . Kolejne ważne zadanie to budowa mostu na rzece Bóbrka w Zręcinie oraz modernizacja Pałacu Stawiarskich w Jedliczu.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie. Zwracając się do radnych o przyjęcie uchwały budżetowej starosta Jan Juszczak przyznał, że jest to trudny budżet – Mam świadomość, że oczekiwania są o wiele większe i potrzeb jest o wiele więcej, a to co zostało przedstawione może nie satysfakcjonować. Wzorem minionych lat, nie raz stałem w tym miejscu i starałem się unikać pesymizmu, ale wierzyłem, że w ciągu roku będą zmiany i to na lepsze. Liczę na to, że pojawią się większe możliwości finansowania takie, które dałyby szansę realizacji mniejszych zadań oczekiwanych przez lokalne społeczności.

 

sesja radni


Budżet powiatu przyjęto niemal jednogłośnie przy jednym głosie „przeciwnym”.
Starosta na zakończenie sesji podziękował za zrozumienie, danie szansy Zarządowi Powiatu oraz za współpracę, a Radzie za poparcie projektu uchwały budżetowej, spokojne i merytoryczne sesje oraz życzliwą otwartość w ciągu całego roku

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner