Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego z działalności w 2017 roku.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie,
b) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
c) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim
w 2017 roku /projekt uchwały zostanie przedłożony Radnym w terminie późniejszym/,
d) uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020” /załącznik do projektu uchwały został przekazany radnym w wersji elektronicznej/,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym),
g) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały zostanie przedłożony w terminie późniejszym),
i) planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2018 rok,
j) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2018 roku,
l) uchwały budżetowej na 2018 rok,
ł) wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner