Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaZa prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2017/2018 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze, Rymanów w 2017 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107 w godz. 7.00 – 15.00
Krościenko Wyżne – 13 43151 90 w godz. 7.00 – 15.00 w pn. 8.00 - 16.00
Jedlicze - 13 44 84 712 w godz. 7.00 – 15.00
Rymanów - 13 43 550 06 w godz. 7.00 – 15.00
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. gmina Iwonicz – Zdrój przejęła na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój i nr 1976R na długości od skrzyżowania z drogą 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 3.00-7.00 i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. W godzinach 17.00-22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych ( Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg- tel.13 43300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie- kontakt:
Telefony: bezpośredni 13 4375 797 w godz. 7.00-1500 ; sekretariat 13 4375 796 w godz. 7.00-15.00
2) Kierownik Obwodu Drogowo -Mostowego Dukla, kontakt: 13 43300 20 w godz. 7.00-15.00
Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Przypominamy także, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach– oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż których usytuowane są te chodniki. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystość i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner