Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaprojekt Interreg

Zakończyły się prace budowalne związane z przebudową drogi powiatowej nr1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”.

W Starostwie Powiatowym w Krośnie, 26.10 odbył się śródokresowy przegląd realizacji projektu, którego liderem jest Powiat Krośnieński, a partnerem Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa na Słowacji.  Uczestników spotkania przywitał starosta Jan Juszczak, podkreślając że zarówno dla samorządu Powiatu Krośnieńskiego jak i Kraju Preszowskiego realizacja tak dużego zdania jest bardzo ważna. – Łączy nas wiele spraw, między innymi troska oto, aby w naszych rejonach poprawa komunikacji między społecznościami była jak najlepsza. Drogi decydują o rozwoju. Jak są dobre drogi to jest rozwój gospodarczy, ekonomiczny, ale też i społeczny, międzyludzki i nam wszystkim na tym zależy.
Podczas spotkania dokonano m.in. analizy postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, oceny jakości zarządzania w projekcie, realizacji postanowień umowy partnerskiej, wymiany doświadczeń w koordynacji procesów związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy z wykonawcami oraz prognoza i rekomendacje dotyczące pozostałego do zakończenia okresu jego realizacji. Partnerzy przedstawili krótkie prezentacje z realizacji zadania. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna na odcinku inwestycji zrealizowanej na drogach powiatu krośnieńskiego.
Po stronie polskiej  przebudowana została droga powiatowa Zręcin – Wietrzno – Zboiska na długości 6,293 km. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych.
Po stronie słowackiej kontynuowane są prace budowlane. Inwestycja obejmuje położenie nowej warstwy ścieralnej na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 8,70 km, poprawę odprowadzenia wody poprzez rekonstrukcję przepustów drogowych.  Część prac budowlanych związana jest z przebudową dwóch mostów.
Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno. Przebudowany odcinek drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 5 677 708 euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości. Termin zakończenia realizacji projektu po obu stronach granicy zgodnie z umową planowany jest w  maju 2018 roku.

 

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner