Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaOstatnia sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego (13.10) rozpoczęła się wręczeniem odznaczenia za zasługi dla kolarstwa polskiego. Odznaczenie otrzymał Andrzej Maziarz, podinspektor z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Krośnie z rąk Krzysztofa Fala, zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie i Jana Muzyki przedstawiciela Polskiego Związku Kolarskiego.

 

 

medal

 

– Od kilku lat trasa wyścigu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków przebiega przez teren powiatu krośnieńskiego. Zawsze spotykamy się z pomocą organizacyjną, szczególnie w sprawach zabezpieczenia trasy imprezy. Osobom, które szczególnie nam pomagają chcemy podziękować wręczając to odznaczenie – mówił K. Fal. Słowa podziękowania za dobrą wolę i atmosferę podczas organizacji wyścigu przekazał również dla Starosty Krośnieńskiego i Rady Powiatu.
Następnie sprawozdanie z działalności PUP w Krośnie za 2016 rok oraz informację o bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie krośnieńskim przedstawiła dyrektor Regina Chrzanowska.

 

sesja XXXIII

 

– Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2016 roku na terenie działalności urzędu wynosiła 5067 osób, w tym 277 kobiet. Było to o 1700 osób mniej niż w roku 2015. W ubiegłym roku zarejestrowało się w urzędzie 9114 osób bezrobotnych, z tego z prawem do zasiłku było 648 osób. Z ewidencji wyłączono 10 884 osoby. W roku sprawozdawczym z rejestrów wyłączono łącznie 1884 osoby, głównie z powodu: podjęcia pracy – 4947 osób; niepotwierdzenia gotowości do pracy – 2174; dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej -1019; odmowy bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy -811 osób. W zeszłym roku pozyskano 2065 ofert pracy, z tego subsydiowanej 1804 oferty. W związku z aktywizacją osób bezrobotnych wprowadzono różne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. prace interwencyjne -87 osoby, roboty publiczne -57; szkolenia – 245; staże -0 520; wykonywanie prac społecznie użytecznych – 114; dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 114. Innym działaniem pośrednictwa pracy jest pozyskiwanie ofert pracy. Łącznie w 2016 roku pozyskano 2965 ofert pracy, odnotowano 2009 kontaktów z pracodawcami, pozyskano 172 nowych pracodawców do współpracy. Na te nowe pozyskane miejsca pracy wydano 8833 skierowania, z czego 1097 odmówiło przyjęcia pracy. PUP w Krośnie odwiedziło ogółem 54 286 osób bezrobotnych. Jak przyznaje dyrektor – sporo ofert pracy jest nieobsadzonych ze względu na brak chętnych, również pracodawcy zgłaszają mniej ofert z tego powodu.
W tym roku urząd odnotował spadek osób bezrobotnych. Stan na 30 sierpnia w województwie podkarpackim wyniósł 9,9%, w powiecie krośnieńskim ziemskim 8,4%. Od początku roku zgłoszono 2267 ofert pracy. Zarejestrowano 2665 osób z czego 543 zarejestrowanych jest z prawem do zasiłku.
W dalszej części sesji radni przyjęli jedenaście uchwał m.in. w sprawach:
• Powierzenia gminom Iwonicz – Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne, Jedlicze, Rymanów zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz ze zlokalizowanymi w ich ciągu chodnikami . W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2018 r. Powiat Krośnieński wystąpił do gmin powiatu z propozycją przejęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. Pięć gmin wyraziło chęć jego przejęcia;
• Udzielenia pomocy finansowej dla gminy Jaśliska w formie dotacji celowej w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jaśliskach;
• Wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Krośnieńskiego do planowanej realizacji projektu partnerskiego pn. „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej”, którego liderem jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa. Inwestycją zgłoszoną do projektu przez Powiat Krośnieński byłaby budowa ścieżki rowerowej na trasie Jaśliska – Czeremcha.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner