Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 8 września 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023”,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2017 roku,
c) zmiany „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2018”,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu,
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Iwoniczu,
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu – Zdroju,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu – Zdroju,
i) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Iwoniczu – Zdroju,
j) przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Iwoniczu – Zdroju,
k) przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Iwoniczu,
l) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedliczu,
ł) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku,
m) wyrażenia zgody na złożenia w 2017 roku wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
o) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner