Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W dniach 3-4 marca 2017 r., w Zespole Szkół Gastronomicznych w Krakowie odbyła się XVIII edycja Międzynarodowego Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych pt. „Podróże przez smaki”.

Wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk odebrał z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.

 

Promesa wicestarosta

 

Spotkanie z udziałem podkarpackich przedstawicieli samorządów poszkodowanych w latach 2010 - 2016, odbyło się 7 marca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Środki w kwocie 2,495 tys. zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na likwidację osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola.

 

OSUWISKO LOKALIZACJA

 

Zakres prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska obejmuje m.in. wykonanie palisady z pali, zabezpieczenie górnej części geosiatką z gwoździowaniem skarpy, rozbiórkę uszkodzonego przepustu, wykonanie drenów wgłębnych w górnej części osuwiska i wzdłuż drogi, wyprofilowanie skarp wraz z umocnieniem. W ramach zadania przebudowana zostanie również droga powiatowa, na odcinku stabilizowanego osuwiska, zostaną utwardzone pobocza, wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zwiększy się szerokość drogi od 5,5 do 6,00 m. Wartość inwestycji wyniesie 3 119 718 zł.
Łącznie podkarpackie samorządy otrzymały 22,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na remont lub odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Pierwszą część XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego zdominował temat dróg. Obszerną informację dotyczącą stanu infrastruktury drogowej przedstawił urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.

logo fundusze

Na ostatniej sesji (06.03) radni powiatu przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu – Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu”.

Już po raz trzeci odbyły się Podkarpackie Mistrzostwa Samorządowe w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Zarządu PSST.

Pierwszego marca obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

zołnierze wykleci


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

 Lech Kaczyński

Święto ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

W dniu 6 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

16 lutego 2017r., w Zespole Szkół im. Armii Krajowej oddano hołd żołnierzom AK podczas obchodów Święta Patrona szkoły.  Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu Polski.

Starostwo Powiatowe w Krośnie zaprasza do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego. Szczegółowe informacje w załączniku.

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Krośnie i Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu zapraszają do udziału w konkursie dzieci i młodzież powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.

Regulamin w załączniku.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 3 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner