Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

W Starostwie Powiatowym w Krośnie działa już Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO), która docelowo ma zastąpić papierowe tablice ogłoszeniowe. Tablica znajduje się na pierwszym piętrze w holu urzędu, obok portierni.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Zespół  Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu gościł w swoich progach gimnazjalistów, którzy brali udział w konkursie „Język angielski w branży samochodowej”. Konkurs odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Po raz kolejny Fundacja WOŚP zezwoliła na utworzenie sztabu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. W tym roku do sztabu należało 48 wolontariuszy, wśród których byli uczniowie z Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu i z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu oraz uczniowie z krośnieńskich szkół.

W dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że interesanci przyjmowani są następująco:
1. Wydział Komunikacji i Transportu:
- poniedziałek: 7.45 – 16.15
- wtorek, środa, czwartek: 7.45 – 15.00*
- piątek: 7.45 – 14.15

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach związanych z wnoszeniem opłat za: wypisy, wyrysy, inne materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obsługa geodezyjna, uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej:
- poniedziałek: 7.30 – 16.15
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.00*
- piątek: 7.30 – 14.15


* Bank przyjmuje wpłaty do godz. 15.15

3. W pozostałych sprawach interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Starostwa tj.:
- poniedziałek: 7.30 – 16.30
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
- piątek: 7.30 – 14.30

Ewelina Józefczyk z klasy II technikum w zawodzie kelner z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju wywalczyła II miejsce w  finale Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Barmańskiej MONIN CUP JUNIOR POLAND 2016.
Czwarta edycja konkursu, objęta honorowym patronatem Ambasady Francji, odbyła się 1 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Warszawie.

Powiat Krośnieński przypomina, że od stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka to jedna z imprez organizowanych w ramach Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i gminę Krościenko Wyżne.
W Domu ludowym w Krościenku Wyżnym w świątecznej scenerii zaprezentowało się sześć zespołów z: Krościenka Wyżnego, Dukli, Sieniawy, Wróblika Szlacheckiego, Komborni i Iwonicza.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat III IV 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner