Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego (25.03), radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2013.

Lekarz z powołania, żołnierz z obowiązku, społecznik z zamiłowania, pedagog z wyboru, to tylko niektóre z licznych określeń jakimi można opisać postać ppłk dr Józefa Aleksiewicza, patrona Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju.

logo polsko niemiecka współpraca młodzieży
Zespół Szkół w Iwoniczu otrzymał dofinansowanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd grupy chętnych uczniów do Hamm w Niemczech, w ramach dwustronnej wymiany międzynarodowej.

Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zapraszają na wystawę pt. "Ppłk dr JÓZEF ALEKSIEWICZ - BOHATER Z IWONICZA". Oficjalne otwarcie odbędzie się 24 marca o godzinie 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, ul. Grodzka 45B (sala konferencyjna).

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, z dnia 17 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zatwierdził zaopiniowaną przez komisję stypendialną wysokość środków przeznaczonych na stypendia.

Szczegółowa informacja o podziale środków przekazana została do podległych szkół.
Łączna kwota rozdysponowana przez komisję stypendialną to 10100 zł.

euroregion karpacki

 

Barszcz żytni, fuczki kartoflane, zbójnicki rozbratel, langosze i placek z bryndzą, to tylko niektóre z trzystu przepisów kulinarnych, najbardziej charakterystycznych dla pogranicza polsko – słowackiego, jakie znalazły się w książce pt. „Jadło przepisy kulinarne pogranicza polsko – słowackiego", wydanej przez Powiat Krośnieński.

W dniu 25 marca 2014 roku o godz. 8.30 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Już po raz kolejny, w ramach partnerskiej współpracy Powiatu Krośnieńskiego z XVII dzielnicą Budapesztu, artyści z powiatu krośnieńskiego mieli okazję zaprezentować swoje prace na Węgrzech. W tym roku była to wystawa Andrzeja Samborowskiego – Zajdla i Marka Sawczuka.

IV edycja powiatowego konkursu „POWIAT KROŚNIEŃSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA". odbyła się 12.03.2014 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli.

W związku z realizacją nowego projektu pt. „Dobry start w przedsiębiorczość" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, w dniach 12 i 17 marca 2014r. o godz. 11:00.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 4 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner