Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Po raz ósmy w hali jedlickiego GOSiR-u odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w piłce siatkowej, którego organizatorem był Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Jedlicza Jolanta Urbanik, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Agnieszka Zygarowicz, Dyrektor GOSiR w Jedliczu Wojciech Florczak oraz Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem Bożena Czaja.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

schemat objazdu

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót  oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1940R  w  Pietruszej Woli na długości 327 m.

Międzynarodowy Przegląd Chórów, który odbył się 11 czerwca w kościele OO. Bernardynów w Dukli, rozpoczął się chwilą wspomnień z okazji 20 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na dukielskiej ziemi. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film dokumentujący to ważne wydarzenie. 

Podczas XXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 9 czerwca br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2016 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił Komendant Leszek Buryła.

W środę 7 czerwca 2017 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał kolejnej edycji konkursu „Krosno i powiat krośnieński – historia i współczesność”.
Konkurs ten jest skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

31 maja 2017 r. Zespół Szkół w Iwoniczu był organizatorem VI Powiatowego Pikniku Sportowego. Impreza organizowana kolejny raz wpisała się już na stałe do kalendarza imprez powiatowych. Przypomnijmy, że ideą iwonickich, majowych spotkań jest obok rywalizacji sportowej kultywowanie pamięci Patrona Szkoły- Rotmistrza Witolda Pileckiego, dla którego obok zaangażowania patriotycznego, sport był ważnym aspektem życia.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat 4 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner