Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Dzień Edukacji to czas podziękowań, gratulacji i życzeń składanych wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Z tej okazji Starosta Krośnieński Jan Juszczak nagrodził nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019 oraz wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom.
Powiatowe obchody święta nauczycieli odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu, a rozpoczęły polonezem, polskim tańcem narodowym w wykonaniu uczniów tej szkoły. W ten sposób organizatorzy chcieli nawiązać do 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W podziękowaniu za codzienny trud, wysiłek i poświęcenie Starosta przyznaje nagrody nauczycielom i pedagogom. W tym roku uhonorowano 11  osób ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński. Listy gratulacyjne i kwiaty nagrodzonym wręczali starosta Jan Juszczak i wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Święto Edukacji jest również doskonałą okazją, by wyróżnić najlepszych uczniów, którzy wykazują się wysokimi wynikami w nauce, na olimpiadach, konkursach lub osiągnięciami sportowymi. Stypendia mają motywować młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i uzdolnień. Podczas uroczystości stypendia otrzymało 69 uczniów za rok szkolny 2017/2018 (II semestr).  Listy gratulacyjne młodzieży wręczał wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak z uznaniem i wdzięcznością mówił o pracy nauczycieli – W dniu dzisiejszym chcemy zauważyć  spośród szerokiego grona nauczycielskiego, te osoby które w sposób szczególny w minionym okresie zasłużyły się na tym trudnym polu edukacyjnym i wychowawczym. Na ręce Państwa zostały złożone listy gratulacyjne. Ale tak naprawdę poprzez Was kierujemy te słowa, jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego, do wszystkich pracowników oświaty, gdyż jest to niełatwe pole, nie tylko  pracy, ale i zaangażowania oraz poświęcenia. Bo co do tego jestem przekonany , że zrobicie wszystko, aby to młode pokolenie wychować jak najlepiej, przekazać wiedzę w najszerszym zakresie. Za tę pracę chylę czoła i składam podziękowania. Gratuluję również młodzieży tutaj obecnej wyróżnionej stypendiami w różnym zakresie – za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, ale i sukcesy zawodowe. Dziękuję Wam za to, bo każda Wasza działalność, za którą kryją się sukcesy, to również radość dla nas. My jako samorząd chcemy się z Wami radować, chcemy uczestniczyć w tych sukcesach i dlatego staramy się od wielu lat, aby w naszych szkołach stwarzać warunki do zdobywania wiedzy, praktycznej nauki zawodu i myślę, że jest to zauważalne. Tylko w tym roku blisko 1,5 mln zł zostało zainwestowanych w nasze obiekty szkolne. Życzę Wam abyście się stali siewcami wiedzy, bo „Kto sieje wiedzę – zdobywa sławę” , a kto „Sieje myśl- zbiera mądrość” i tego Wam życzę.
Słowa podziękowania i gratulacji przekazał także burmistrz gminy Iwonicz – Zdrój Witold Kocaj.
Spotkanie uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz występ Aliny Duszczyńskiej.
Nagrodzeni nauczyciele: Matylda Drzymała (LO w Jedliczu); Marta Fejkiel (ZSGH w Iwoniczu- Zdroju); Konrad Guzik (ZS w Iwoniczu); Piotr Jakubowicz (ZS przy OSiW  OHP w Iwoniczu); Urszula Jurczyk – Czekańska (PPP w Miejscu Piastowym); Agnieszka Kasprzyk – Sowa (ZSGH w Iwoniczu – Zdroju); Mariusz Kielar (ZS w Jedliczu); Katarzyna Kotowska (PPP Nr1 w Krośnie);Dorota Kubit (ZS w Jedliczu); Tomasz Staroń (ZS w Iwoniczu); Małgorzata Szurkiewicz (DWD w Rymanowie Zdroju).
Podczas uroczystości starosta przekazał także gratulacje nieobecnym, dyrektorowi ZS w Iwoniczu Leszkowi Zajdlowi i dyrektorowi ZSGH w Iwoniczu – Zdroju Janowi Barsznicy, którzy uhonorowani zostali medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Galeria zawiera 11 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów dnia 8 października 2018 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zatwierdził zaopiniowaną przez komisję stypendialną wysokość środków przeznaczonych na stypendia. Szczegółowa informacja o podziale środków przekazana została do podległych szkół.
Łącznie przyznano 69 stypendiów rozdysponowując kwotę 30.290 zł.

Radni Powiatu Krośnieńskiego spotkali się na ostatniej, XLIV sesji, która odbyła się 15 października br. Obrady rozpoczęły się od wręczenia podziękowań dla jednostek OSP z terenu powiatu za zabezpieczanie trasy przejazdu II etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Statuetki wręczali Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przewodniczący ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” oraz Wojciech Jarząb, zastępca przewodniczącego ZR „Podkarpacie” NSZZ „Solidarność”.

W związku zakończeniem inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin polegająca na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w m. Zręcin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż od dnia 19 października 2018 r.  nastąpi udostępnienie dla ruchu drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin (ul. Kościelna) w Zręcinie.

W dniu 15 października 2018 roku o godz. 11.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego /”Elwit”, ul. Zręcińska, Krosno/

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:  

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”
(M. Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pragniemy złożyć wyrazy najwyższego szacunku za Waszą pracę i poświęcenie.
Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, to również kształtowanie postaw, uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i na drugiego człowieka.
W tym szczególnym dniu życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji oraz dalszych sukcesów w wychowywaniu i nauczaniu młodego pokolenia.

kwiaty

Starosta Krośnieński i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

W związku z prowadzoną inwestycją pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska” Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, planowane są odcinkowe zamknięcia dróg na czas układania warstw bitumicznych: w dniach:

  • dn.15.10.2018r na drodze powiatowej Nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa od godz. 8-18
  • dn.16.10.2018r na drodze powiatowej Nr 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa od godz. 8-18

Powiat Krośnieński zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów w miejscowości Iskrzynia.
Oficjalne oddanie dogi z poświęceniem i z symbolicznym przecięciem wstęgi odbyło się 9 października br. w obecności przedstawicieli władz powiatu krośnieńskiego, gminy Korczyna i gminy Haczów, radnych oraz mieszkańców. Modlitwę w intencji wszystkich użytkowników drogi odmówił ks. proboszcz Krzysztof Kwieciński.
Podsumowując zakres prac starosta Jan Juszczak podkreślił, że droga ta została wyremontowana, aby komunikować dwie gminy Korczynę i Haczów oraz dwa powiaty krośnieński i brzozowski. – O tę drogę zabiegali od wielu lat mieszkańcy Iskrzyni, jak również wójt gminy Korczyna, ale przede wszystkim wicestarosta Adolf Kasprzyk - przypomniał starosta. W związku z tym, że koszty które szacowaliśmy, potrzebne do realizacji tego zadania przewyższały możliwości budżetowe Powiatu, wystąpiliśmy do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i pozytywnie przebrnęliśmy przez procedurę naboru uzyskując dofinansowanie. Wartość zadania oszacowano na kwotę ponad 2,5 mln zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy 50 % udział. Również gmina Korczyna wsparła zadanie kwotą 300 tys. zł. Powiat wyasygnował ze swojego budżetu blisko 1 mln zł. I za tę kwotę zrealizowaliśmy duże zadanie, które mamy nadzieję będzie służyło zarówno zmotoryzowanym jak i pieszym. Zrealizowana inwestycja to przebudowana droga na odcinku około 1500 m, wybudowano ponad 1400 m nowego chodnika, powstały zabezpieczenia dla pieszych na długości 240 m i ponad 500 m barier ochronnych.
Zakres prac obejmował ponadto: przebudowę skrzyżowań z ulicą Ogrodową oraz ulicą Morawską, budowę kanalizacji deszczowej, zatoki autobusowej, wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi oraz budowę barier energochłonnych.
Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji. Wójtowi gminy Korczyna Janowi Zychowi oraz przewodniczącemu Rady Gminy Władysławowi Pelczarowi za dofinansowanie zadania, wykonawcy Rejonowi Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru. Szczególne słowa podziękowania skierował do współpracowników ze Starostwa.
Głos zabrali także obecni na otwarciu wójt Korczyny Jan Zych oraz wójt Haczowa Stanisław Jakieła, którzy w imieniu mieszkańców swoich gmin podziękowali Staroście i Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego za wykonanie długo oczekiwanej i ważnej inwestycji dla okolicznych mieszkańców, która podniesie bezpieczeństwo i komfort jazdy.

 Galeria zawiera 20 zdjęć, które ilustrują sytuację opisaną w tekście.

 

W związku z prowadzoną inwestycją pn „Remont drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy w km 2 + 045 – 3 + 320” Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, planowane jest zamknięcie drogi powiatowej nr 2113R zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania : „Remont drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy w km 2 + 045 – 3 + 320” na odcinku 2+045 (Rudawka Rymanowska)  do mostu w Puławach Dolnych w km 3+300w dniach:

  • Czwartek 11.10.2018 w godz. 8 -18
  • Piątek 12.10.2018 w godz. 8-18

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner