Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

schemat objazdu

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót  oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1940R  w  Pietruszej Woli na długości 327 m.

Międzynarodowy Przegląd Chórów, który odbył się 11 czerwca w kościele OO. Bernardynów w Dukli, rozpoczął się chwilą wspomnień z okazji 20 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na dukielskiej ziemi. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film dokumentujący to ważne wydarzenie. 

Podczas XXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 9 czerwca br. radni wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2016 rok.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił Komendant Leszek Buryła.

W środę 7 czerwca 2017 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał kolejnej edycji konkursu „Krosno i powiat krośnieński – historia i współczesność”.
Konkurs ten jest skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

31 maja 2017 r. Zespół Szkół w Iwoniczu był organizatorem VI Powiatowego Pikniku Sportowego. Impreza organizowana kolejny raz wpisała się już na stałe do kalendarza imprez powiatowych. Przypomnijmy, że ideą iwonickich, majowych spotkań jest obok rywalizacji sportowej kultywowanie pamięci Patrona Szkoły- Rotmistrza Witolda Pileckiego, dla którego obok zaangażowania patriotycznego, sport był ważnym aspektem życia.
W wydarzeniu, które otworzył dyrektor szkoły Leszek Zajdel uczestniczyli przedstawiciele powiatu krośnieńskiego: wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk i pani Jolanta Przybyła.
Na program Pikniku złożył się Turniej Trójek Piłkarskich oraz Powiatowy Bieg im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W zmaganiach piłkarskich wzięło udział 16 drużyn ze szkół gimnazjalnych. Po raz pierwszy w zawodach wzięła także udział drużyna piłkarek z Gimnazjum w Besku. Klasyfikację generalną wygrali chłopcy z Gimnazjum z Lubatowej, drugie miejsce zajęli gimnazjaliści z Odrzykonia, trzecie z Milczy, a czwarte z Miejsca Piastowego.
Powiatowy Bieg im. Rotmistrza Witolda Pileckiego rozstrzygał się na dwóch dystansach: 800 m dziewcząt i 1200 m chłopców.
W grupie gimnazjalnej najwyższe lokaty zajęli: I miejsce - Lidia Such z Gimnazjum w Lubatówce, II miejsce - Natalia Furtak z Gimnazjum Miejscu Piastowym, a trzecie miejsce - Aleksandra Trygar z Gimnazjum w Iwoniczu.  
W grupie dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych I miejsce należało do Aleksandry Szewczyk z MZSP w Miejscu Piastowym, II miejsce zdobyła Zuzanna Konik,  III miejsce  - Joanna Ścibor, obie uczennice reprezentowały szkołę gospodarzy.
Wśród chłopców ze szkół gimnazjalnych pierwszy na mecie zameldował się Dominik Kijowski z Gimnazjum w Milczy, a za nim podium kolejno zapełnili Jakub Wierdak z Gimnazjum w Lubatówce i Mateusz Szewczyk z Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju.
Klasyfikację chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych zdominowali biegacze Zespołu Szkół w Iwoniczu, zajmując całe podium w kolejności: Sławomir Kwiatkowski, Mateusz Wokurka
i Grzegorz Mroczka.
Oprócz tradycyjnych już rozgrywek sportowych w czasie VI Powiatowego Pikniku Sportowego miało również miejsce zakończenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
Tegoroczne Święto Patrona wzbogacone zostało również o szereg atrakcji. Na zaproszenie dyrektora szkoły instruktorzy krośnieńskiego WORD-u udostępnili symulator zderzeń oraz symulator dachowania. Młodzież chętnie korzystała z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności radzenia sobie z emocjami w trakcie niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
Kolejną wyjątkową atrakcją był pokaz ratownictwa wysokościowego, urządzony przez strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Strażacy  przedstawili specyfikę  pracy na dużych wysokościach, zademonstrowali swoje umiejętności oraz dostarczyli wielu niezapomnianych przeżyć tym, którzy odważyli się na wspólny wyjazd na wysokość ok. 38 metrów i obejrzenie panoramy Iwonicza.
Dla wszystkich klas samorząd uczniowski przygotował mini turniej sprawnościowy,
w którym przedstawiciele grup musieli się wykazać sprytem, szybkością, kondycją fizyczną oraz ze względu na upalną pogodę - wytrwałością.
  W pięknych okolicznościach przyrody szkolnego  ogrodu dydaktycznego,  zorganizowany został również plener malarski. Tematem prac była młodość Rotmistrza Witolda Pileckiego widziana oczami młodzieży.
Na zakończenie imprezy dyrektor szkoły Leszek Zajdel uhonorował zwycięzców pamiątkowymi medalami.

 

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia robót stabilizacyjnych nawierzchni jezdni, droga powiatowa nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki na odcinku od Targowisk do Widacza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia wystąpią w dniach:  7, 8 i 9 czerwca 2017 r. – całodobowo.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat III IV 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner