Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Już po raz kolejny wręczono nagrody i odznaczenia najbardziej aktywnym ludziom kultury, działaczom, twórcom ludowym powiatu krośnieńskiego.
Powiatowy Dzień Działacza Kultury odbył się 25 maja br. w Domu Ludowym w Targowiskach. Ideą spotkania jest uhonorowanie animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją pracę traktują jak misję i z pasją promują tradycję, kulturę upiększając nam codzienne życie oraz złożenie im podziękowań i słów uznania.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz powiatu krośnieńskiego, wójtowie, burmistrzowie gmin, radni, dyrektorzy ośrodków kultury i placówek powiatowych, goście ze Słowacji, przewodniczący stowarzyszeń kulturalnych i kierownicy zespołów artystycznych.
Powiatowe Święto Kultury to okazja do przyznania nagród Starosty Krośnieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

dzien dzialacza nagrodzeni

 

W tym roku przyznano ich aż dziewięć:
- Henryk Kyc – Łęki Dukielskie,
- Janusz Puchalik – Jaśliska,
- Andrzej Samborowski – Zajdel – Głowienka,
- Maria Stefanik – Żarnowiec,
- Chór „Chorus” z Korczyny,
- Chór „Impresja” z Łączek Jagielońskich,
- Chór ze Szczepańcowej
- Kapela Ludowa „Rymanowianie” z Rymanowa,
- Grupa Artystyczna z Krościenka Wyżnego.
Odznaczenia i nagrody zasłużonych wręczali starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk i urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.
Każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego honoruje zasłużonych ludzi kultury odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. O te odznaczenia wystąpił Starosta Krośnieński na wnioski wójtów, burmistrzów oraz dyrektorów ośrodków kultury. W tym roku Ministerstwo przyznało dziewięć odznaczeń ludziom kultury z powiatu krośnieńskiego.

 

dzien dzialacza odznaczeni


Honorowe odznaczenia otrzymali:
- Małgorzata Foremny z GOK w Chorkówce,
- Henryk Kyc z Łęk Dukielskich,
- Marian Lawera Kapela Ludowa „Piasty”,
- Zbigniew Mięsowicz Kapela Ludowa „Piasty”,
- Zofia Przybyła z Krościenka Wyżnego,
- Stanisław Szajna Kapela Ludowa „Pogórzanie”,
- Krzysztof Śliwka z Rymanowa Zdroju,
- Zbigniew Zielonka Kapela Ludowa „Rymanowianie”,
- Dorota Świstak z GOK w Iwoniczu – Zdroju.
Odznaczenia wraz z gratulacjami zasłużonym dla kultury polskiej wręczali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, starosta Jan Juszczak i urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.
Powiat krośnieński jest wyjątkowy pod względem rozwoju kultury, bogactwa zespołów artystycznych i stowarzyszeń, wydarzeń kulturalnych lecz przede wszystkim ludzi, którzy pracują z pasją, aby tak było. Starostwo Powiatowe w Krośnie stara się w tym uczestniczyć z zaangażowaniem. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z gminnymi ośrodkami kultury. W dowód uznania już po raz kolejny Starosta Krośnieński wyróżnia dyrektorów placówek kultury pamiątkową statuetką z wizerunkiem patrona powiatu św. Józefa Sebastiana Pelczara. W tym roku statuetkę otrzymała Małgorzata Walaszczyk – Faryj, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli.
Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak powiedział – Cieszymy się jak co roku z Państwa obecności, twórczości i z tego co nam przekazujecie. Witam tych, którzy pracują rękoma, umysłem i sercem. Ale przede wszystkim tych, którzy pracują sercem, bo i umysł jest potrzebny i dłonie są potrzebne, ale jeśli zabraknie serca to ani obraz, ani rzeźba, ani inna twórczość kultury nie da radości i satysfakcji. Tylko tam gdzie jest serce, jest cząstka autora i tylko wówczas można tworzyć coś co zostaje nie tylko na dziś, ale i na przyszłość.
Jestem głęboko przekonany, że Państwo swoją twórczością, skromną i cichą, budujecie tą przyszłość sprawiedliwą na trwałym fundamencie i dzięki Wam to jutro nasze polskie będzie piękne. Bo bez Państwa nasze życie, zwykłych ludzi, byłoby uboższe, niekiedy nawet puste, gdyby nie piękna twórczość i te chwile, które wspólnie spędzamy na różnych uroczystościach. Budujcie w nas tą piękną przyszłość, przyszłość Polski.
W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania dla organizatorów przekazali Andrzej Samborowski – Zajdel i Henryk Kyc.
W części artystycznej wystąpili dl przybyłych gości: Kapela Ludowa „Rymanowianie” z Rymanowa, Zbigniew Mięsowicz, Zuzanna Stec, uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie ( Amelia Rogozińska, Amelia Chmiel, Izabela Siręga, Sebastian Litarowicz i Damian Olszyński), Magdalena Rygiel, Wiktoria Micek, Stanisław Szajna i Gabriela Lipka.

 

27 maja obchodzimy Święto Samorządu Terytorialnego

 

kwiatki


Szanowni Państwo, Drodzy Samorządowcy!

 

     Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim obecnym i byłym Pracownikom Samorządu, Radnym oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności
pragnę złożyć podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń, satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy.
     Pomimo tego, iż dzisiaj przed samorządami stoją bardzo trudne zadania to wierzę, że dzięki Waszemu zaangażowaniu, pracy, a także wsparciu społeczności lokalnych nasze „Małe Ojczyzny” będą się dynamicznie  rozwijać i stawać coraz piękniejsze.

 

Z wyrazami uznania i szacunku
Jan Juszczak
Starosta Krośnieński

Powiat Krośnieński jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski przebiega zgodnie z planem.

"Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia", pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu  Krośnieńskiego.

Trwają intensywne prace przy przebudowie dróg powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój i nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowościach Iwonicz – Zdrój i Iwonicz.

Powiat Krośnieński rozpoczął inwestycję polegającą na stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w Pietruszej Woli.
Osuwisko powstało na zboczu doliny potoku Merla w Pietruszej Woli. Rozpoczyna się ponad drogą na skarpie i schodzi do dna doliny potoku. Biegnąca przez jego obszar droga powiatowa jest zniszczona na odcinku około 70 m. Jezdnia drogi osunęła się do dna doliny powodując przesunięcie koryta potoku na całej szerokości osuwiska. Osuwisko zniszczyło też przepust drogowy oraz zagraża słupom linii energetycznej.  Odcinek drogi jest prowizorycznie remontowany jednak jest to zabezpieczenie tymczasowe. Dopiero stabilizacja całego osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi pozwoli na rozwiązanie problemu. Powiat Krośnieński realizuje zadanie na podstawie pełnej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i techniczno – budowlanej. Koszt inwestycji oszacowano na 1 896 517 zł, z czego dofinansowanie z MSWiA wynosi 1 517 213 zł.
Zakres planowanych robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, prace rozbiórkowe), roboty drogowe i drenażowe (prace ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty wykończeniowe), zabezpieczenie osuwiska (wykonanie konstrukcji oporowej z pali, wzmocnienie skarp przez gwoździowanie), przywrócenie przebiegu koryta potoku.
Wykonawcą prac jest firma REMOST z Dębicy.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2017 r.

 

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach od 26 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.  wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1956R od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1992R Kobylany – Wietrzno w miejscowości Wietrzno do skrzyżowania z drogą krajową DK 19 w miejscowości Zboiska.

19 maja br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 „Naftówce” w Krośnie, odbyły się Wojewódzkie Eliminacje do XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 64 uczestników reprezentujących 22 powiaty (ziemskie i grodzkie) z województwa podkarpackiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat III IV 2017

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner