Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaAktualności

Ewelina Józefczyk, uczennica klasy II technikum w zawodzie kelner z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Młodych Kelnerów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kelnerów Polskich i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Siedlce – Wojciecha Kuderskiego.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

W związku z prowadzoną przez Powiat Krośnieński inwestycją pn. „Przebudowa dróg powiatowych   nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój oraz nr 1976R Krosno – Rogi - Iwonicz, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w okresie od 19.04.2017 r. do 31.05.2017 r. będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowości Iwonicz na długości 740 m.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XXVII sesja Rady Powiatu  Krośnieńskiego.

Powiatowe obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Tragedii Smoleńskiej zgromadziły 12 kwietnia br. pod pomnikiem Ofiar Katynia parlamentarzystów, władze powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna, radnych, wójtów, burmistrzów, księży, służby mundurowe, przedstawicieli Związku Sybiraków, AK, kombatantów, dyrektorów szkół i innych jednostek, młodzież oraz mieszkańców.
Samorząd Powiatu od wielu lat organizuje uroczystości rocznicowe, by oddać hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń.
Wprowadzeniem do obchodów był referat okolicznościowy, który wygłosił poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.
Następnie odbył się akt powtórnego poświęcenia urny z ziemią katyńską i ziemią smoleńską. Ponieważ poświęcona w 2014 roku urna przywieziona specjalnie z pielgrzymki dla Powiatu Krośnieńskiego została skradziona. Urnę, wykonaną przez artystę Andrzeja Samborowskiego – Zajdla, poświęcili ks. archiprezbiter Jan Bielec, ks. kustosz Edward Sznaj i ks. prałat Kazimierz Kaczor.
Następnie w ciszy i zadumie wysłuchano listy 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej, którą odczytał Grzegorz Czcibor członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Rymanowa oraz Katyńskiego Apelu Pamięci, odczytanego przez por. Piotra Gawłowskiego. Dla upamiętnienia tych ważnych dla narodu polskiego rocznic kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oddała salwę honorową.
Tradycyjnie delegacje zaproszonych gości złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym.
Do organizatorów i uczestników uroczystości list z życzeniami przesłała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kierując słowa podziękowania dla wszystkich obecnych, za danie świadectwa pamięci o polskich bohaterach. W imieniu senator RP Alicji Zając głos zabrał Jerzy Sołtys.
Uroczystości zakończyło wystąpienie starosty Jana Juszczaka, który powiedział – Polska zawsze była wierna zasadniczym wartościom. Zawsze opierała się , mimo przeciwieństw, na trwałym fundamencie. Chcę powiedzieć, zachowując skalę i proporcje, że samorząd powiatu krośnieńskiego, jest wierny swoim zasadom i wartościom nie tylko  zadaniom przypisanym z ustawy, ale tym porywom wypływającym z serca i z ducha oraz umiłowania naszej ojczyzny i historii. W roku 2010 upamiętniając zbrodnię katyńską, zbieg okoliczności złączył w tamtym momencie  tragedię smoleńską. I te upamiętniające  tragiczne wydarzenia symbole zachowane w kamieniu,  dwie tablice, urna i dąb, są świadkami przenoszącymi pamięć. Jednak to wszystko byłoby za mało, gdyby nie Państwa obecność tutaj od siedmiu lat. Bo te kamienie, te pozostałości tamtych historycznych wydarzeń będą tylkowówczas wołać kiedy nas zabraknie. Dziękując za obecność wszystkim przybyłym na uroczystość starosta podkreślił – Wierzę, że dzięki Wam, ale również przekazowi który będziecie czynić w swoich środowiskach pamięć o tamtych wydarzeniach nie przeminie. Pamięć i prawda. Pamięcią i prawdą buduje się przyszłość. A co z prawdą? Prawda jest jedna i sama się obroni. To od nas zależy czy pamięć i prawda zostanie przeniesiona na następne pokolenia. Bo my jako samorząd powiatu, będziemy pamiętać. Ku pamięci, ale i budowaniu ducha i budowaniu Rzeczpospolitej.
Oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Iskrzyni, recytacje laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Sybirackiej oraz poczty sztandarowe.  Po raz kolejny w obchodach uczestniczyła młodzież z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Rymanowa, klasa mundurowa z Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Jedlicza i Zespołu Szkół w Jedliczu.

 

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – fizycznie mała szkoła - po raz kolejny okazała się wielka duchem. 9 kwietnia  na sali widowiskowej Orlen Południe  w Jedliczu odbył się V Koncert Charytatywny” Gramy i śpiewamy dla Nikoli”, którego organizatorami byli uczniowie Szkoły Technicznej w Jedliczu. Tym razem prosili o wsparcie dla pięcioletniej Nikoli Pawlik z Jedlicza.

Eliminacje powiatowe odbyły się 11 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Krośnie. Celem przedsięwzięcia jest m.in.  promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

W dniu 10 kwietnia  br.  w 7. rocznicę tragedii smoleńskiej w godzinach rannych Starosta Krośnieński Jan Juszczak wspólnie z Wicestarostą Adolfem Kasprzykiem i Etatowym członkiem Zarządu Aleksandrem Mercikiem złożyli wiązankę kwiatów i zapalali znicz pod pomnikiem katyńskim przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Krośnie. Na pomniku tym znajduje się także tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenie.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat I II 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner