Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaDzień Pamięci i Prawdy

Powiatowe obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Tragedii Smoleńskiej zgromadziły 12 kwietnia br. pod pomnikiem Ofiar Katynia...

Czytaj więcej...
Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna wzięło udział w powiatowym konkursie Polskiej...

Czytaj więcej...
Promesa dla powiatu na likwidację osuwiska

Wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk odebrał z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i...

Czytaj więcej...

Jakub Pilat
Fundacja Spełnionych Marzeń
Adres: ul.Oleandrów 6, 00-629 Warszwa
KRS 0000128832
Konto: ING Bank Śląski o/Warszawa 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304
z dopiskiem "Dla Jakuba Pilat"


Wiktoria Pytel

Wiktoria Pytel


Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce powstało w 2006 r, zrzesza rodziny z powiatów woj. podkarpackiego, w których przebywa 67 dzieci w różnym wieku. To dzieciaki mocno doświadczone przez los.

kliknij aby powiększyć

WIELKIE SERCE STOWARZYSZENIE 400


Franciszek Barud

Franciszek przyszedł na świat 29 grudnia 2014 roku. Od urodzenia do 10 miesiąca życia przebywał w szpitalu. Urodził się z zespołem wad wrodzonych – niepełną asocjacją VACTREL. Chłopiec  jest pod opieką poradni żywieniowej, kardiologicznej, urologicznej, neurologicznej i okulistycznej.
Dane do zeznania podatkowego:
1.    Nazwa fundacji:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
2.    Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 186434
3.    Cel szczegółowy 1 %:
Na leczenie i rehabilitację Franciszek Barud 435/B
Jeśli ktoś z Państwa chciałby przekazać darowiznę dla Franka wpłaty należy kierować na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33 A, 77 – 400 Złotów
Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Złotów
Nr konta: 89 8944 0003 2088 2000 0010
Z dopiskiem: Franciszek Barud 435/B

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat I II 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner