Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaDzień Pamięci i Prawdy

Powiatowe obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy Tragedii Smoleńskiej zgromadziły 12 kwietnia br. pod pomnikiem Ofiar Katynia...

Czytaj więcej...
Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej

Ponad 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna wzięło udział w powiatowym konkursie Polskiej...

Czytaj więcej...
Promesa dla powiatu na likwidację osuwiska

Wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk odebrał z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i...

Czytaj więcej...

projekt 2017 03

  • Tytuł Projektu: Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno
  • Partner wiodący: Powiat Krośnieński – www.powiat.krosno.pl
  • Partner Projektu:Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja - www.sucpsk.sk
  • Opis projektu:

Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce - Krosno na odcinku drogi powiatowej nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska po stronie polskiej i dróg nr: III/3548 i III/3587 po stronie słowackiej.

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1956R relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska, poprzez poprawę parametrów technicznych drogi, w głównej mierzy przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Planowana przebudowa zapewni większą mobilność osób
i towarów pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami, przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Liczne obiekty zabytkowe, ośrodki kultów religijnych, atrakcje turystyczne zlokalizowane przy przedmiotowym ciągu komunikacyjnym oraz organizowane imprezy kulturalne i oświatowe, zarówno po stronie słowackiej,
 jak i polskiej, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności rejonów transgranicznych. Wpłynie też na zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców pogranicza.

Zadania Partnera Wiodącego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin- Wietrzno-Zboiska. Modernizowany odcinek drogi wynosi 6,293 km. Zakres prac obejmuje m.in. : wykonanie poszerzenia jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowa dwóch odcinków chodników, przebudowa przepustów drogowych i budowa zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych, oczyszczanie rowów odwadniających i remont istniejących przepustów.

Zadania Partnera Projektu:

Zmodernizowanie i odbudowa istniejącej infrastruktury transportowej. Roboty budowlane będą prowadzone na odcinkach dróg III/3587 i III/3548, których modernizacja i przebudowa zostanie przeprowadzona na odcinku długości 3,010 km w przypadku pierwszej
 z wymienionych dróg i 5.699 km w przypadku drugiej wymienionej drogi. Część prac budowlanych będzie również dotyczyć części ciągów komunikacyjnych w postaci dwóch mostów i przepustów drogowych.

Cele projektu - celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina-Medzilaborce-Krosno na odcinku drogi powiatowej nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska po stronie polskiej i dróg nr: III/3548
 i III/3587 po stronie słowackiej. Celem szczegółowym jest zwiększenie mobilności, bezpieczeństwa i skrócenie czasu podróży na trasie Snina-Medzilaborce-Krosno.

  • Okres realizacji:
  • Wartość  całkowita projektu: 5 677 708, 17 euro

PW – 2 321 950,22 euro

P1 – 3 355 757,95 euro

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Materiały audiowizualne 
patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat I II 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner